ZÁHRADA & BÝVANIE
TECHNICKÉ PARAMETRE
 

periodicita:

dvojmesačník

  náklad: 29 000 výtlačkov
  formát strany: po oreze 225 x 285 mm, na spadavku pridať + 5 mm na každej strane
  počet strán: 136 strán (základ)
  farebnosť: plná farba (4 + 4)
  papier: NPL 90 g/m2
  obálka: NPL 250 g/m2 + lak
  väzba: V - 2
  tlač: rotačný ofset
  raster: 150 lpi
  nastavenie uhlov: štandardné - C: 105°; M: 75°; Y: 90°; K: 45°
  cena: 39,- Sk, 1,29 €
  distribúcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s., súkromní distribútori
  parametre podkladov pre inzerciu: - v elektronickej podobe spolu s farebným nátlačkom - najneskôr 10 dní
pred uzávierkou
    - podklady na grafické spracovanie - najneskôr 20 dní pred uzávierkou
    - upravené na presný rozmer časopisu v dátovom formáte PDF composit (nie separovaný!) vo farbách CMYK, s orezovými znakmi, s rozlíšením obrázkov 300 DPI
    - na nosičoch CD-ROM, e-mail: grafik/alt64/q-media.sk
    - fotografie v kvalite 300 DPI v JPG, alebo TIFF
    - možnosť uloženia dát na náš FTP server, prístup na požiadanie
ROZMERY INZERCIE
  1/1 strana
225 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane
  1/2 strany na výšku
110 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane
  1/2 strany na šírku
225 mm x 140 mm + 5 mm spadavka na každej strane
  1/3 strany na výšku

x80 mm x 285 mm + 5 mm spadavka na každej strane

CENY ZA VKLADANIE A VLEPOVANIE
Cena za vkladanie viacstránkových propagačných materiálov sa určuje individuálne. Pri vkladaní alebo pribaľovaní vzoriek do časopisu, resp. na obálku, objednáva inzerent súčasne inzerciu v tom istom čísle. Vzorka, alebo tester je vložený spravidla na tejto inzertnej strane. Cena inzercie sa pri použití vzorky alebo testeru nemení. Možnosť vkladania alebo vlepenia inzercie je potrebné vždy prejednať s inzertným oddelením 20 dní pred uzávierkou. Inzerent hradí technické náklady za vkladanie, vlepovanie a pribaľovanie reklamných tlačových materiálov, vzoriek a testerov k číslu.
TECHNICKÉ NÁKLADY NA VKLADANIE A VLEPOVANIE
  - voľné vkladanie do časopisu
0,03 €
  - voľné vkladanie do časopisu a zatavenie do fólie
0,10 €
  - vkladanie s určením pozície
0,04 €
  - vkladanie s určením pozície a zatavenie do fólie
0,10 €
  - vlepovanie na inzertnú stranu
0,05 €
  - vlepovanie na inzertnú stranu, resp. obálku a zatavenie do fólie
0,12 €
 
x
 

Späť
Technické parametre